Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:

1.     Każdemu Klientowi przysługuje na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży/nabycia, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej. 

2.     Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres mailowy: shop@greenasia.eu lub na adres korespondencyjny wskazany poniżej (pkt.5). 

3.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia, Umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

4.     Zgodnie z artykułem 38 p. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

5.     W celu zwrotu Towaru należy wysłać zwracany produkt/produkty na adres w Polsce, który otrzymają Państwo w mailu zwrotnym. W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanej faktury oraz wypełnionego formularza zwrotu/reklamacji Towaru umieszczonego pod adresem http://greenasia.pl/dokumenty-do-pobrania. Na adres: 94-004 Łódź, ul. Maratońska 24/32 lok. 38.

Dodatkowe informacje:

Zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia. Zwrot środków nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności lub na rachunek karty płatniczej lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu/reklamacji. 

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu/produktów wraz z kosztami pierwotnej przesyłki. 

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek „za pobraniem”. 

REKLAMACJE 

Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w przypadku stwierdzenia: 

1.     Wad fabrycznych produktu. 

2.     Uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę przesyłki na protokole. 

3.     Niezgodności produktu/ów z zawartym zamówieniem zakupu. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w kolorystyce opakowań produktów dostarczonych z oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. 

2.     Aby dokonać reklamacji produktu, należy wydrukować i wypełnić formularz zwrotu/reklamacji zamieszczony na stronie  http://greenasia.pl/dokumenty-do-pobrania i wysłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem oraz fakturą, która była dołączona do otrzymanego zamówienia na adres w Polsce, który otrzymają Państwo w mailu zwrotnym z dopiskiem „Zwrot/Reklamacja”. 

3.     Brak potwierdzenia zakupu wyklucza możliwość reklamacji. 

4.     Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia do Sklepu reklamowanego produktu. 

5.     Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu wraz z kosztem pierwotnej dostawy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany. 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl